Lægerne Perlegade 24

Perlegade 24       6400 Sønderborg       Tel. 74 42 22 60

 

Priser

Attester

Privatkonsultation................................350,-

Motorattest  -(husk foto!).....................500,-


Attest til fritagelse for sikkerhedssele.....625,-

Attest til fritagelse for styrthjelm............625,-

Attest til invalidskilt.............................350,-

Attest til dansk indfødsret...................3.000,-

Journaludskrift...........................per side 5,-


Vaccinationer

Vaccinationsprisen består af prisen for selve vaccinen (vanligvis 2 eller 3 vacciner med nogen måneders mellemrum). Der tilkommer vaccinationsgebyr (180,- ved første vaccination og 95,- ved følgevaccination).


1. vaccinationsgebyr ............................180,-

2. vaccinationsgebyr ..............................95,-



RoRi fecit

Er man sikret i sygesikringsgruppe 1, er al undersøgelse og behandling gratis, bortset fra visse attester og vaccinationer.

Er man sikret i gruppe 2, skal man selv betale for konsultationen.

74 42 22 60

Konsultation efter aftale


Anmodning om akuttid eller sygebesøg:

08:00 - 09:00

Lægernes telefontid:

08:00 - 09:00


Receptfornyelse og tidsbestilling:

09:00 - 11:15 og 11:45 - 16:00